Bijeenkomsten

De bijeenkomsten bij Zenzo – zen onderlinge zijn eenvoudig van opzet. Elke week komen we op de donderdagavond bij elkaar en realiseren het volgende programma:

van – tot onderdeel
tot 20:00 Ontvangst
20:00 – 20:05 Hartsoetra
20:05 – 20:30 Zazen (zitmeditatie)
20:30 – 21:00 Wandelen(1)
21:00 – 21:25 Zazen
21:25 – 21:45 Thee en delen
21:45 Afsluiting
(1) We gaan altijd naar buiten -behalve op de Stille Avonden-. Daar lopen we eerst in stilte en dan in tweetallen met elkaar in gesprek. Voor de wandeling begint krijg je een vraag of begrip om over te denken, om mee te lopen. En wat je daarin tegenkomt is wat je dan kunt bespreken met elkaar in het twee deel van de wandeling.
Het gesprek is bedoeld om ‘elkaar tevoorschijn te luisteren’. Eerst bevraagt de ene gesprekspartner de andere. Tot die besluit ‘het is genoeg’. En dan worden de rollen omgekeerd. Dit is het idee van mutual inquiry: de ander indringend bevragen om zo ruimte te creëren woorden te ontdekken voor persoonlijke inzichten. En dat ook te delen.