Interessante titels

Literatuur en andere bronnen

Op deze pagina verschijnen allerlei titels die voor Zenstudenten interessant kunnen zijn. Boektitels, films, tijdschriften, internetbronnen. Nederlandstalig en ook andere talen.

De verzameling titels met steeds een korte samenvatting en een reden waarom het interessant kan zijn, is in de maak.

Boeken

De volgende titels geven tezamen een heel goede indruk van waar Zenboeddhisme over gaat. Waar Zenboeddhisme voor staat. Wat het betekent Zenboeddhisme te beoefenen.

De lijst volgt de hoofdindeling van het Achtvoudig Pad:

Auteur, titel Flaptekst

Wijsheid (inzicht; intentie)

Inzicht
Taizan Maezumi Roshi, Je leven waarderen In Je Leven Waarderen maken we kennis met Taizan Maezumi Roshi (1931-1995), één van de Japanse meesters die het zenboeddhisme in het midden van de twintigste eeuw naar het Westen brachten. Het is tevens de eerste keer dat werk van deze belangrijke hedendaagse zenmeester in Nederlandse vertaling verschijnt. Deze korte, inspirerende uiteenzettingen werpen in sprekende, voor hem karakteristieke taal een helder licht op de essentie van zenbeoefening. Ze gaan onder andere in op zazen, koans, hoe je leven op te vatten als het leven van de Boeddha en de fundamentele kwestie van leven en dood.
Je Leven Waarderen bevat geen onderricht in traditionele zin. Het zijn schriftelijke weergaven van de teisho (toespraken) van de meester: levende presentaties van zijn directe ervaring van zenrealisatie.
Deze teisho zijn kristalheldere juweeltjes van zeninzicht, bedoeld om ons diepste wezen te raken, voorbij elk intellectueel begrip.
Thich Nhat Hanh, Nothing to do, Nowhere to go In this fresh translation and commentary, Thich Nhat Hanh explores the essential teachings of Master Linji, one of the founders of Zen Buddhism. Linji’s unorthodox teachings remind us that insight is better reached through our own experience and practice than by following others.
With humor, skill, and compassion, Thich Nhat Hanh shows uw how we can each get closer to the ideal person within us, the person who simply is, with nothing to achieve and nowhere to be.
A.F. Price, De Diamant Sutra De Diamant Sutra is ontstaan in India in de vierde eeuw voor Chr. en wordt beschouwd als één der meest waardevolle boeddhistische teksten en het oudste ‘extant’ gedrukte boek in de wereld. Het boek wordt De Diamant Sutra genoemd omdat de leringen die erin verwoord zijn als een diamant alle dualistische gedachten wegsnijdt, ons bevrijdt van onze gehechtheid en ons vergezelt op onze weg naar verlichting.
De Diamant Sutra zowel als De Sutra van Hui-neng vormen de centrale leringen van de belangrijkste Boeddhistische traditie en zijn essentieel voor alle geïnteresseerden in het Boeddhisme.
Mu Soeng, The Diamond Sutra Joseph Goldstein: Mu Soeng clearly illuminates the fascinating world of ancient Buddhist thought and skillfully guides us through its historical evolution. For the first time, I began to understand this important history. And his insightful commentary on the Diamond Sutra makes accessible to us al the transforming wisdom of this profound text. I highly recommend this book for all those wishing an indepth exploration of the enlightened mind.
D.T. Suzuki, The Zen Doctrine of No-mind One of the most famous Zen masters was Hui-neng (638-713) and this work is largely concerned with his teachings. However, this volume delves into the whole purpose and technique of Zen training, and in the view of many, goes further into the depths of Zen than any other work of modern times.
Within the realm of Zen Buddhism, we find no reliance on scripture or a saviour, for the student is shown how to go beyond thought in order to achieve a state of conciousness beyond uality. Clearly written, this book shows the wisdom and experience of the author, while elucidating the fundamentels of Zen.
Intentie
Thich Nhat Hanh, Vorm is leegte, leegte is vorm Het Prajñaparamita hartsoetra wordt beschouwd als de kern van de boeddhistische leer. Het wordt in boeddhistische gemeenschappen overal ter wereld dagelijks gereciteerd. De commentaren van Thich Nhat Hanh die u in dit boek aantreft, maken deel uit van de ononderbroken stroom van mondelingen overlevering, die sedert Shakyamuni Boeddha, ongeveer 2500 jaar geleden, de basis van het boeddhisme vormen.
Bij het lezen van deze commentaren wordt duidelijk, dat men geen boeddhist hoeft te zijn of te worden om de fundamentele inzichten die hier verwoord worden, in het eigen leven op te nemen en werkzaam te laten zijn.
Burton Watson, The Vimalakirti Sutra One of the most popular Asian classics for roughly two thousand years, the Vimalakirti Sutra stands out among the sacred texts of Mahayana Buddhism for its conciseness, its vivid and humorous episodes, its dramatic narratives and its eloquent exposition of the key doctrine of emptiness or nondualism. Unlike most sutras, its central figure is not a Buddha but a wealthy townsman, who, in his mastery of doctrine and religious practice, epitomizes the ideal lay believer. For this reason, the sutra has held particular significance for men and women of the laity in Buddhist countries of Asia, assuring them that they can reach levels of spiritual attainment fully comparable to those accessible to monks and nuns of the monastic order.

Ethisch gedrag (spraak; handelen; levensonderhoud)

Gehele ethiek
Harischandra Kaviratna, Dhammapada Volgens de Singalese overlevering is de Dhammapada de essentie van uitspraken die Gautame de Boeddha in ongeveer driehonderd toespraken heeft gedaan en die kort na zijn heengaan door een raad van vijfhonderd van zijn arhats en discipelen werden verzameld. Deze mondelinge, in versvorm gebrachte verhandelingen, die in boeddhistische landen ook nu nog zeer veel uit het hoofd worden geleerd, dragen de passende naam ‘Het Pad van de Dhamma’.
Spraak en Handelen
Shundo Aoyama, Zen Zaden In deze fascinerende serie schetsen schrijft Shundo Aoyama over de zaden van verlichting die in het leven van alledag gevonden kunnen worden. Ze legt in een heldere, prettig leesbare stijl uit wat de aard is van waarachtig geluk, van schoonheid die voortkomt uit een liefhebbend hart van de vreugde die we in het leven kunnen vinden.
Door de combinatie van persoonlijke ervaringen en een indrukwekkende kennis van boeddhistische heilige teksten maakt de schrijfster de filosofie van het boeddhisme voor iedereen toegankelijk. Het resultaat is een praktische en verhelderende gids.
Charlotte Joko Beck, Everyday Zen Most Zen teachings derive from a monastic tradition far removed from the everyday world. Black robes, shaved heads and traditional monastic rituals reinforce the impression of an austere alternative to everyday life. Yet most Western students of Zen are preoccupied with the same tasks as everyone else – finding sexual and romantic love, a happy family life, a successful career. Everyday Zen offers a warm, engaging, uniquely Western approach to using Zen to deal with the problems of ordinaty daily living. Charlotte Joko Beck has travelled this path, and through the simplicity of her words she shows that as long as people seek to awaken themselves and to the immediacy of the moment, the spirit of Zen will appear.

Geestelijke ontwikkeling (inzet; aandacht; concentratie)

Gehele Geestelijke ontwikkeling
Red Pine, The Zen Teaching of Bodhidharma A fifth-century Indian Buddhist mon, Bodhidharma is credited with bringen Zen to China. Although the tradition that traces its ancestry back to him did not flourish until nearly two hundred years after his death, today millions of Zen Buddhists and students of kung fu claim him as their spiritual father.
While others viewed Zen practice as a purification of the mind or a stage on the way to perfect enlightenment, Bodhidharma equated Zen with buddhahood and believed that it had a place in everyday life. Instead of telling his disciples to purify their minds, he pointed them to rock walls, to the movements of tigers and cranes, t o hollow reed floating across the Yangtze.
Inzet, Aandacht
Nico Tydeman, Het Temmen van de Os De zentraditie kent vele wegen om de mens te helpen bevrijding te bereiken. Daarbij wordt geen middel geschuwd: van jarenlange meditatie tot een paar flinke stokslagen, alles kan helpen om de illusie van onze beperkingen te doorbreken. Toch vereist de ontwikkeling van de geest een zekere strategie en kan het helpen om voorbereid te zijn op bekende hindernissen. Daarom hebben beroemde zenleraren in allerlei vormen hun aanwijzingen nagelaten om ieder te helpen zijn eigen weg te gaan.
De meest bekende vertolking van deze zenweg zijn de tien plaatjes van de os, geschreven en geïllustreerd door Guoan Shiyuan, een Chinese zenmeester uit de 12e eeuw. De tien verzen van Guoan Shiyuan en de illustraties van de beroemde Japanse schilder Tensho Shubun (15e eeuw) vormen de kern van dit boek. Nico Tydeman, een van Nederlands meest bekende zenleraren, vertaalde de verzen en schreef er een inspirerend commentaar bij.
Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind Zen Mind is one of those enigmatic phrases used by Zen teachers to throw you back upon yourself, to make you go behind the words themselves and begin wondering. ‘I know what my own mind is,’ you tell yourself, ‘but what is Zen mind?’ And then: ‘But do I really know what my own mind is? Is it what I am doing now? Is it what I am thinking now?’ And if you should then try to sit qhysically still for a while to see if you can discover just what your mind is, to see if you can locate it – then you have begun the practice of Zen, then you have begun to realize the unrestricted mind.
The innocence of this first inquiry – just asking what you are – is Beginner’s Mind. The mind of the beginner is needed throughout Zen practice. It is the open mind, the attitude that includes both doubt and possibility, the ability to see things always as fresh and new. it is needed in all aspects of life. Beginner’s Mind is the practice of Zen mind.
This book is about how to practice Zen as a workable discipline and religion, about posture and breathing, about the basic attitudes and understanding that make Zen practice possible, about non-duality, emptiness, and enlightenment. Here one begins to understand what Zen is really about.
Concentratie
Pema Chödrön, Mediteren Mediteren is een prima manier om je leven te verrijken. Je kunt je beter ontspannen en meer in het hier en nu zijn. Je gaat je meer verbinden met anderen, en je ontwikkelt meer compassie. In dit boek komen de basisprincipes van meditatie – van ademhalen tot de juiste houding – uitgebreid aan bod. Ook legt de auteur uit dat moeilijke momenten, gedachten en emoties een opening bieden om vriendschap te sluiten, met jezelf en met de ander.
Als je wilt leren mediteren, dan doe je dat het liefst samen met een leraar die daar alles over weet. Pema Chödrön is zo’n leraar; haar kalme en duidelijke meditaties betekenen veel voor beginners en gevorderden. In haar eerste echte meditatieboek beschrijft ze de basis voor een gewoonte die je helpt ten volle te leven.