Wat is de leer van de Boeddha?

Wat is de leer van de Boeddha?

Het boeddhisme van vandaag kent vele, soms sterk uiteenlopende vormen. Toch onderschrijft iedere boeddhist in ieder geval de kern van de leer van de Boeddha:

De Vier Edele Waarheden

De Boeddha kwam op een ongewone manier in aanraking met wat het menselijke bestaan inhoudt: na een zeer beschermde jeugd ontmoette hij als jongeman achtereenvolgens een zieke, een bejaarde en vervolgens een dode. Toen hem duidelijk werd dat dit lot iedereen wachtte, verliet hij huis en haard en gaf zich over aan strenge ascese onder leiding van verschillende leraren.

Geen van de leraren noch hun leer bevredigden de Boeddha. Volgens de overlevering nam hij het op zich om alleen tot inzicht te komen en ging onder een boom zitten om te mediteren. Hij nam zich voor om niet te stoppen met mediteren, tot hij Verlicht zou zijn.

Toen hij na zes dagen en zes nachten ’s ochtends opkeek, kwam hij in contact met de morgenster en was prompt Verlicht. Zijn Verlichting bracht hem vervolgens het volgende inzicht:

  • Er is lijden; dat lijden moet begrepen worden
  • Er is de oorzaak van het lijden; de oorzaak van het lijden moet verlaten worden
  • Het lijden kan worden opgeheven; de opheffing van het lijden moet verwezenlijkt worden
  • Er is de weg die leidt naar het opheffen van het lijden; de weg naar de opheffing van het lijden moet ontwikkeld worden

Het Achtvoudige Pad

Wat de Boeddha voorstaat als weg om tot opheffen van het lijden te komen, heet het Achtvoudige Pad:

1. Het juiste inzicht Wijsheid
2. De juiste intentie
3. De juiste spraak Ethisch gedrag
4. Het juiste handelen
5. De juiste wijze van levensonderhoud
6. De juiste inzet Geestelijke ontwikkeling
7. De juiste aandacht
8. De juiste concentratie

Meditatie

Meditatie is een middel dat zich richt op de Geestelijke Ontwikkeling. Meditatie richt zich dus op het ontwikkelen van de juiste concentratie en de juiste aandacht en de juiste inzet. Bij Zenzo, Zen en Meditatie Ooststellingwerf, staat mediteren centraal in de cursus en training. Maar ook met andere activiteiten komen ook Wijsheid en Ethiek aan bod.

Andere kernbegrippen

Andere zeer belangrijke en centrale begrippen in iedere stroming van het boeddhisme zijn Karma (letterlijke vertaald ‘Handelen’; de leer over oorzaak en gevolg), reïncarnatie of wedergeboorte, en Nirvana. Deze begrippen worden behandeld in de cursus van Zenzo.

Interesse gekregen? Doe dan een keertje vrijblijvend mee en ervaar wat meditatie voor jou kan betekenen.