Waarom betalen voor een bijeenkomst?

Ik dacht dat boeddhistische meesters, monniken, priesters of leraren geen geld mochten ontvangen? Waarom moet ik bij Zenzo betalen voor de bijeenkomsten?
De traditie wil dat gewijde geestelijken in de boeddhistische traditie geen goud of zilver hanteren (of geld). Dat stamt uit de tijd van de Boeddha zelf. Toen was het voor ‘thuisverlaters’, rondtrekkende geestelijken, de gewoonte om per dag hun maaltijd bij elkaar te bedelen en niets meer en niets minder. Ze mochten voedsel, medicijnen en kleding aannemen, voor zover ze daar direct behoefte aan hadden. Geld werd niet aangenomen.
In een aantal boeddhistische landen is dit nog steeds de gewoonte. Bekend zijn de foto’s van lange rijen, vaak heel jonge, bedelmonniken in oranje of gele gewaden. Hun bedelnap paraat om kleine giften van de bevolking aan te nemen. Dit is vooral in de landen waar het Theravada-boeddhisme zich heeft gevestigd. Landen zoals Sri Lanka, Birma en Thailand.
In de landen waar het Mahayana-boeddhisme de heersende school is, Vietnam, Korea, China en Japan, wordt ook door monniken gebedeld, maar daar is het aannemen van geld veel gewoner. Meestal zijn het de novicen die iedere ochtend van deur tot deur gaan om giften in ontvangst te nemen.
Bij het Vajrayana-boeddhisme, zoals dat in Tibet en Nepal leeft, worden de kloosterlingen door de bevolking onderhouden door directe giften van goederen en geld aan het klooster. De monniken bedelen niet in de straten.
Naast het bedelen voorzien de kloosterlingen en tempelpriesters ook in hun onderhoud door het tegen vergoeding verlenen van diensten bij geboorte, huwelijk en overlijden bijvoorbeeld. Ze onderhouden grafvelden. Ze verkopen parafernalia van de kloosters en tempels. En ze werken voor zichzelf in kleinschalige landbouw op eigen velden of in eigen tuinen.

Vooral in de gemoderniseerde Aziatische gebieden, bijvoorbeeld het sterk verstedelijkte en verwesterde Japan, is het omgaan met geld door gewijde geestelijken inmiddels normaal. De economie is een geldeconomie geworden en net als in Europa is de secularisatie in volle gang. Helemaal zonder geld zul je omkomen.

Dat geldt in veel sterkere mate voor de geestelijken hier in Europa en Nederland. Het is hier volstrekt ongebruikelijk, en zonder vergunning ook verboden, om dagelijks te bedelen voor je eerste levensbehoeften. Het ontvangen van een kleine som geld voor je verleende diensten is hier wel een geaccepteerd fenomeen.
Het geld dat je bijdraagt voor de bijeenkomsten van Zenzo – zen onderlinge te Appelscha is overigens niet voor de meditatieleider, maar wordt uitsluitend gebruikt om de gemaakte kosten voor bijvoorbeeld verbruik van gas/water/licht, voor verbruik van schoonmaakmiddelen en WC-papier, en voor de bloemen, kaarsen, wierook, thee, voor het hosten van deze website et cetera, te dekken. De kosten die gemaakt moeten worden om de bijeenkomsten mogelijk te maken delen we zo eerlijk mogelijk met z’n allen. Meer niet.