Boeddhistische organisatie

Hoe is Zen georganiseerd? Lijkt het op bijvoorbeeld de Rooms Katholieke Kerk?
Zen noch boeddhisme hebben een hoge organisatiegraad. Kennis, tradities en iets wat daar nog onder zit en veel belangrijker is (inzichten, ervaringen, Verlichting), worden overgedragen van leraar op leerling, van Zenmeester op Zenstudent. Bij erkenning van het bereiken van een bepaalde diepgang in de training, zal de leraar de leerling tot leraar benoemen. Vanaf dat moment kan de nieuwbakken leraar zijn of haar eigen school beginnen, zonder verbonden te blijven aan een hoofdschool of iets. Zo heeft het boeddhisme en ook het Zenboeddhisme zich geheel vrij kunnen verspreiden over inmiddels de hele wereld. Er ontstaan weinig dogma’s en er is geen centrale leiding of hiërarchie. Het boeddhisme komt ergens en past zich aan de heersende cultuur aan. Zo is het al 2.500 jaar gegaan en zo gaat het nog.
Er zijn wel centrale teksten die binnen bepaalde stromingen belangrijk zijn en bestudeerd worden. Ook worden tradities zo nauwkeurig overgedragen dat een Zenstudent die in Nederland heeft getraind, in Japan zonder meer kan meedoen aan de meditatie en theeceremonie in de tempel of zendo.