Gezicht naar de muur

Ik dacht dat je bij Zenmeditatie altijd met je gezicht naar de muur zat. Bij Zenzo – zen onderlinge gebeurt dat niet. Waarom niet?
In Zen zijn meerdere stromingen te onderkennen. De Japanse Zenmeester Dogen Zenji uit de dertiende eeuw is de grondlegger van één ervan. Dat was een Zenmonnik die op een epische reis door China leerde om tijdens de meditatie met zijn gezicht naar de muur te zitten. In de stroming die hij vervolgens in Japan vorm gaf, nu Soto genoemd, zit iedereen behalve de leraar, met het gezicht naar de muur tijdens de zitmeditatie.
Vóor Dogen Zenji was er in de negende eeuw een groot en beroemd Chinese Zenmeester, Lin-chi I-hsüan (Rinzai Gigen in het Japans) die de grondlegger is geweest van de Rinzai-traditie die zich succesvol verspreidde en ook in Japan werd beoefend (en in Vietnam en Korea). De Rinzai-traditie heeft ruim tien eeuwen aan veranderingen overleefd en is in Japan nog steeds actief. Vanuit Japan is die traditie ook de rest van de wereld ingetrokken, net als de Soto-traditie. In de Rinzai-school zitten de Zenstudenten met de rug naar de muur.
Zenzo hoort bij de Rinzai-traditie. Vandaar dat we hier met ons gezicht naar het midden van de zendo zijn gekeerd tijdens de zitmeditatie.