Boeddhisme, een godsdienst

Is het boeddhisme een godsdienst?
Deze vraag kan alleen gesteld worden vanuit de westerse context. Vanuit de Oriëntaalse context, de oorsprong van het boeddhisme zelf, zou hij niet eens begrepen worden.
Is het boeddhisme een godsdienst? Het boeddhisme draait niet om een blind geloof in goden of in de historische Boeddha. De Boeddha is niet tot een godheid verklaard. Zijn leer staat centraal, niet de mens die Boeddha werd.

In het Westen wordt daarom het boeddhisme ook wel beschouwd als een levenshouding of filosofie. Maar daarmee doe je het boeddhisme toch tekort. Beoefening van het boeddhisme vergt een groot vertrouwen. Vertrouwen in de werking van karma en reïncarnatie, in het bestaan van Boeddhanatuur en Nirvana. Vertrouwen dat je de Weg kunt volgen. Vertrouwen dat Verlichting bereikt kan worden door jouzelf nog in dit huidige leven.
En tegelijk vraagt het een grote twijfel. Twijfel aan wat anderen zeggen over hun ervaringen en wijsheden. Twijfel aan leringen en dogma’s. Twijfel over alles wat je niet zelf je meester hebt gemaakt.


De combinatie van groot vertrouwen en grote twijfel zullen je laten zoeken naar je eigen weg en naar je eigen ervaringen en inzichten en tot slot je eigen wijsheid, compassie, Boeddhanatuur en Verlichting. Die combinatie van vertrouwen en twijfel is van religieuze oorsprong. Een oorsprong die ieder mens in zich heeft en die in het boeddhisme een niet oordelende bedding vindt.

Het boeddhisme is dus geen godsdienst, maar het is wel een religie.