Ontmoeten

dit gat in het licht
waar stilte rusteloos is
en donker en wijd

en mijn handen rondtasten
gevat in blind vertrouwen

zo elkaar vinden
mijn lichaam klein geborgen
bekroond zo ineen
en mijn ogen gesloten
geopend mijn hart en ziel
gewijde ruimte
geen plaats om verder te gaan
vult zich met ons twee
mijn luisteren ontmoet Jou
zwijgen Ons enige woord